За нас

Основна информация

Фирма „Фреш Колд“ ООД се намира в град Пловдив, бул. „Цариградско шосе“, 4023 Промишлена зона Изгрев. Компанията е с дългогодишен опит в изграждането и ремонтирането на промишлена хладилна техника , което й позволява да познава детайлно процеса и да предлага на своите клиенти най-добрите решения и срокове за изпълнение.

Цел на компанията

Дейността си и широката гама от услуги предлагаме от 2009 година. Целта ни е да предоставим на клиентите си пълно обслужване от фазата на офериране до доставката и сервизно поддържане на хладилна техника, компресори, въздухоохладители, водоохлаждащи агрегати, системи за шоково замразяване и цялостно изграждане на хладилни камери.

Нашите услуги

„Фреш Колд” ООД предлага широка гама от услуги, включваща от монтаж на самостоятелни хладилни инсталации до монтаж на централизирани хладилни инсталации за съхранението на стоки и продукти от различни промишлености. Освен това предлагаме ремонт, реконструкция на съществуващи хладилни инсталации и абонаментен сервиз. За да можем да отговорим адекватно на всички нужди на своите клиенти предлагаме и монтаж на мониторингови системи за следене на температурните режими и статуса на хладилни камери и инсталации свързани с въвеждането на системи за стандартизация и изграждане на системи за контрол и управление на специфични процеси на базата на програмируеми контролери (PLC). Изработка на ел. табла за управление на хладилни инсталации и монтаж на системи за защита на подовете на хладилните камери от замръзване.

12 месеца гаранция

Приоритет за нас е да покажем на клиентите си, че техните хладилни инсталации и функционалността им са наша основна грижа. Гаранционните срокове, които ние предлагаме на клиентите ни са 12 месеца за всички наши услуги и изделия – хладилни камери и инсталации, електрически табла за управление на хладилните системи, нагреватели за защита от замръзване и др.

Допълнителна информация

Специалистите ни могат да дадат информация не само за предлаганите продукти, но и за съответните законови и нормативни изисквания в областта на използването им. Фирмата ни е екологично орентирана и опазването на околната среда е един от основните ни приоритети . Поради това предлагаме и замяна на забранени за употреба хладилни агенти. Регламентът (EО) 842/2006 е поредната мярка за намаляване на глобалното затопляне, в сила от 2006 г. Той предписва проверки за пропуски и теч на хладилни системи и термопомпи, съдържащи над 3 кг.флуорирани парникови газове, бързото им отстраняване и последващ контрол. Ние притежаваме сертификат по този регламент.

Стокова система

Доставяме хладилната техника, която най- добре отговоря на вашите изисквания . За Вас сме разработили система, с която лесно да открием нужната Ви машина, с нужните параметри. При оптимално съотношение цена-качество. Съоръжения, които да оптимизират и подобрят вашата работа и предлаганите на Вашите клиенти стоки и услуги.

Сервиз и поддръжка

Ние поемаме и ангажимент към монтаж на хладилната техника и таблата за управление. Бъдете сигурни, че нашия екип е от професионалисти! Предлагаме сервиз и поддръжка. Ангажимента  към клиентите ни не свършва с избора,доставката и монтажа на хладилните инсталации. Ние предлагаме и адекватно , своевременно сервизно обслужване и поддръжка на вашите инсталации.