Референции

Фермата АД

С настоящата референция бихме искали да потвърдим добрите си дългогодишни отношения с фирма „ФРЕШ КОЛД“ ООД – Пловдив.

ЕЛИТ-95 ООД

С настоящата препоръка споделяме своята удовлетвореност и висока оценка за работата и професионализма на „ФРЕШ КОЛД“ ООД отностно доставката на промишлено хладилно.

"ХБДМ" - гр. Лозница

Настоящата референция се издава на „ФРЕШ КОЛД“ ООД гр. Пловдив, във връзка с изпълнение на доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и сервизни дейности за обект.